kancelaria adwokacka Frączek zagadnienia wierzycielu dłużniku wiesz co to jest skarga paulianska

Skarga Pauliańska

Czym jest skarga pauliańska? To instytucja mająca swoje podstawy w dwóch gałęziach prawa: w prawie cywilnym oraz upadłościowym. Skarga pauliańska pełni istotną rolę w postępowaniu upadłościowym. Uwzględnienie skargi pauliańskiej powoduje, że czynność dłużnika staje się bezskuteczna w stosunku do wierzyciela.

Skarga pauliańska ma bardzo istotne znaczenie w przypadku, kiedy dochodzi do ogłoszenia upadłości. Jednym z podstawowych celów postępowania upadłościowego jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu wszystkich wierzycieli upadłego. Jednym z podstawowych zadań syndyka jest prześwietlenie tego, co dłużnik dotychczas robił i wyszukanie takich czynności, które mogły być dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. I temu m.in. służy skarga pauliańska.

Przy zastosowaniu skargi pauliańskiej istotne są dwie przesłanki. Pierwszą jest czas. Aby daną czynność można było zaskarżyć skargą pauliańską, od jej dokonania nie może upłynąć więcej niż pięć lat. Drugą przesłanką jest ustalenie czy dana czynność została podjęta z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Kancelaria Frączek posiada duże doświadczenie w procesach upadłościowych, na co dzień reprezentuje syndyka w tego typu postępowaniach. Co za tym idzie spotykamy się z problematyką bezskuteczności czynności prawnych bardzo często. Reprezentujemy jednak wszystkich zainteresowanych w procesach pauliańskich.

Jeżeli jesteś wierzycielem i masz podejrzenia, że twój dłużnik pozbył się majątku, by uniknąć spłaty zadłużenia, a ty masz problem ze ściągnięciem zobowiązania.

Jeśli jesteś dłużnikiem i zastanawiasz się nad dokonaniem czynności, która mogłaby być uznana za krzywdzącą wierzycieli.

Zostałeś pozwany przez wierzyciela osobę od której nabyłeś jakiś składnik majątkowy.

Nasza pomoc prawna może być nieodzowna dla zachowania Twoich interesów. Kancelaria Frączek zaprasza do współpracy. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym w sposób przystępny przedstawiamy istotę skargi pauliańskiej.

Skontaktuj się z nami, a my
zajmiemy się resztą!

Kancelaria Frączek