Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://kancelaria-fraczek.pl/ (dalej: „Serwis”).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA FRĄCZEK ŁUKASZ FRĄCZEK z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszecka 25b, lok. 6, 44-102 Gliwice, NIP: 6482488120, REGON: 241759020 (dalej: „Kancelaria”).

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby udostępniającej lub upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora.
Przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkowników:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer identyfikacyjny,
  • inne dane konieczne do świadczenia usług.


Osoba kontaktująca się z Kancelarią za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny i inne dane konieczne do świadczenia usług i realizacji sprzedaży przez Kancelarię.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Szczegółowe cele i podstawy przetwarzania danych kształtują się następująco:

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) są wykorzystywane przez administratora serwera w celach technicznych i statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Gromadzimy dane śledzące na naszej stronie internetowej w celu poprawy jej wydajności i dostarczania użytkownikom lepszych wrażeń. Dane śledzące obejmują informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, takie jak strony odwiedzane, strony, z których zostali przekierowani, czas spędzony na stronie i kliknięcia na linki.

Polityka cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie pozwalają nam śledzić ruch użytkowników na stronie internetowej i zbierać informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

Używamy danych śledzących w celu poprawy wydajności naszej strony internetowej. Dane śledzące pozwalają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, i identyfikować obszary, które można poprawić. Używamy również danych śledzących do dostarczania użytkownikom lepszych wrażeń. Na przykład możemy wykorzystać dane śledzące do personalizacji treści na stronie internetowej dla użytkowników lub do wyświetlania użytkownikom reklam, które są bardziej prawdopodobne, że będą ich interesować. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w różnych przeglądarkach znajdują się na stronach producentów tych przeglądarek.

Nie udostępniamy danych śledzących stronom trzecim. Masz prawo do dostępu do swoich danych śledzących i do ich sprostowania lub usunięcia. Aby uzyskać dostęp do swoich danych śledzących, skorzystaj z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Kancelaria będzie wykorzystywać zebrane dane jedynie w celu wywiązania się z zawartych umów. Podanie danych kontaktowych i osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych danych przez serwis w celu oferowania świadczenia usług. Kancelaria nie będzie przekazywać Państwa danych podmiotom gospodarczym w celach reklamowych lub marketingowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  • podmiotom wspierającym administratora danych w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierających działalność.

Zgodnie z RODO, w przypadkach złamania prawa lub na żądanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możemy być zobowiązani do przekazania państwa danych organom państwowym.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Informujemy, że zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mają państwo prawo do wglądu, poprawiania i uzupełniania swoich danych zgromadzonych przez Administratora. Jednocześnie informujmy, ze w przypadku podania danych niewłaściwych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub odmowy udostępnienia danych, koniecznych do wywiązania się z umowy zawartej z Państwem Kancelaria może odmówić wykonania usługi bądź realizacji sprzedaż lub ograniczyć ich wykonanie.


Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Kancelaria zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli obowiązek przechowania danych osobowych wynika z przepisów prawa a ich przetwarzanie jest uzasadnione celem przetwarzania zgodnym z RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bazy danych Administratora są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, w szczególności poprzez szyfrowanie danych i kontrolę dostępu do danych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować Użytkowników poprzez umieszczenie aktualnej Polityki Prywatności na stronie Serwisu.