Windykacja

Choć hasła windykacja czy procedura windykacyjna nie kojarzą się dobrze, dla każdej firmy – niezależnie od wielkości czy branży, kontrahenci zalegający z płatnością faktur to poważny problem, którego nie należy bagatelizować.

 Z działaniem firmy wiążą się konkretne zobowiązania finansowe – podatki, wynagrodzenie pracowników i współpracowników, składki i inne daniny, które przedsiębiorca musi ponieść, nawet jeśli nie wypracuje zysku. 

Należy pamiętać, że jeśli klient ma zadłużenie względem jednej firmy, prawdopodobnie ma je także wobec innych podmiotów – choć to oczywiste, w praktyce często o tym zapominamy. 

Zadłużone podmioty mogą ogłosić upadłość lub zostać objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, co może utrudnić, a w skrajnej sytuacji nawet uniemożliwić odzyskanie należnych przedsiębiorcy kwot. 

Warto więc działać proaktywnie, i korzystając ze wsparcia doświadczonego doradcy prawnego, podjąć działania, których celem będzie odzyskanie zaległych środków, o ile to możliwe – na drodze pozasądowej – w formie ugody i uznania długu czy zobowiązania do spłacenia zadłużenia w ratach.

Sprawdź jakie są możliwości w tym zakresie i dlaczego każda firma powinna zaprojektować i wdrożyć procedurę windykacją.  Zapraszamy do kontaktu

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z nami