ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank

Wierzyciele, którzy posiadają roszczenia względem upadłego, mają prawo zgłosić swoje wierzytelności w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Zgłoszenie wierzytelności musi nastąpić w czasie oznaczonym od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. (wskazującego termin na zgłoszenie wierzytelności) możesz znaleźć tutaj:

https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.SzczegolyObwieszczenia?params=JTdCJTIyaWRaZXduZXRyem55JTIyJTNBJTIyMmY5YTEyMDItODk0Zi00NGZiLTkwMDctMWI4MzQzNzc1NTUwJTIyJTdE&seq=1

Zgłoszenie następuje wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu KRZ.

Aby zgłosić wierzytelność w systemie KRZ, wierzyciel musi wypełnić formularz zgłoszenia wierzytelności, który jest dostępny na stronie internetowej systemu KRZ.

Należy pamiętać, że zgłoszenie wymaga założenia konta w systemie KRZ, a nadto umiejętnego skonstruowania treści samego zgłoszenia (instrukcja nie zawiera wskazówek w tym zakresie).

Tutaj znajdziecie Państwo instrukcję dostępną na stronach KRZ (Instrukcja obejmuje tylko techniczne aspekty zgłoszenia, nie zawiera wskazówek jak skonstruować treść samego zgłoszenia):


Dane które są niezbędne do zgłoszenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej z Getin Noble Bank to:

 1. Wartość zapłaconych kwot tytułem spłaty kredytu (w formie wyciągu z rachunku bankowego obejmującego spłaty lub zaświadczenia z banku o wysokości spłat),
 2. Wartość udzielonego kredytowania (suma otrzymana od banku przy uruchomieniu kredytu).

Niezbędne do zgłoszenia dane mogą Państwo wypełnić przy użyciu formularza:

  Czy sprawa jest przedmiotem trwającego postępowania sądowego? (w przypadku odpowiedzi tak proszę o wskazanie sygn. akt i sądu prowadzącego sprawę)  Formularz może służyć do udostępnienia danych niezbędnych do właściwego zgłoszenia wierzytelności.

  Wierzyciele, którzy nie zgłoszą swoich wierzytelności w terminie, mogą utracić prawo do ich dochodzenia.

  Z uwagi na specyficzne roszczenie wynikające z umowy kredytowej zalecamy staranność zarówno przy konstrukcji samego zgłoszenia, jak i przy wykorzystaniu z uprawnień wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

  Najwyższą staranność w tym zakresie gwarantuje profesjonalna pomoc prawna, która zapewnia nasza Kancelaria.


  Skontaktuj się z nami

  Chcesz wiedzieć więcej o kosztach zgłaszania wierzytelności i warunkach reprezentacji w postępowaniu upadłościowym?