Jak sprawdzić księgę wieczystą online?

Jak sprawdzić księgę wieczystą online?

Dostępność ksiąg wieczystych online to ogromne ułatwienie w obrocie gospodarczym, o ile wiemy czego szukamy, i jakie informacje możemy w internetowych rejestrach znaleźć. W niniejszym wpisie omawiamy krok po kroku budowę numeru księgi wieczystej oraz przeglądanie ksiąg wieczystych online.

Do zapoznania się z treścią księgi wieczystej, która dostępna jest online, niezbędny jest numer tej księgi. Obecnie księgi wieczyste oznaczane są numerem, składającym się z trzech sekcji oddzielonych ukośnikiem.

Budowa numeru księgi wieczystej:

Budowa numeru księgi wieczystej | Kancelaria Frączek

Jak uzyskać numer KW?

Numer księgi wieczystej danej nieruchomości można uzyskać:

 1. składając wniosek w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez właściwe dla położenia działki starostwo powiatowe lub urząd miejski, gdzie po wykazaniu interesu prawnego można uzyskać numer księgi wieczystej podając nr ewidencyjny nieruchomości (nr działki);
 2. korzystając z jednej z komercyjnych wyszukiwarek – pozwalają one odpłatnie ustalić numer księgi wieczystej dla danej nieruchomości zarówno po numerze działki, jak i po adresie.

Jak zapoznać się z treścią księgi wieczystej?

Znając numer księgi wieczystej można zapoznać się z jej treścią:


Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, a możliwość przeglądania ich treści – bezpłatna.

Przeglądanie ksiąg wieczystych online krok po kroku

Aby przeglądać zawartości księgi wieczystej:

 • należy przejść na stronę internetową https://ekw.ms.gov.pl;
 • następnie, wybrać opcję „Przeglądanie księgi wieczystej”;
 • wprowadzić numer księgi wieczystej;
 • kliknąć „Wyszukaj księgę”.


System umożliwia użytkownikowi przeglądanie:

 • aktualnej treści księgi wieczystej;
 • aktualnej treści księgi wieczystej w dotychczasowej postaci;
 • i zupełnej treści księgi wieczystej.

Czym są działy księgi wieczystej?

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów:

 • dział I – oznaczenie nieruchomości (dział I-O) i spis praw związanych z własnością (dział I-Sp);
 • dział II – oznaczenie właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego;
 • dział III – zawiera informacje m.in. o ograniczonych prawach rzeczowych (bez hipotek), prawach osobistych i roszczeniach ciążących na nieruchomości;
 • dział IV – zawiera informacje o ustanowionych na nieruchomości hipotekach.


Zapoznanie się z zawartością poszczególnych działów jest możliwe po wybraniu odpowiedniego odnośnika u góry strony.

Księga wieczysta w postaci dokumentu urzędowego

Należy pamiętać, iż przeglądana treść po jej wydrukowaniu nie stanowi dokumentu urzędowego. Są dwa sposoby uzyskania dokumentu w postaci odpisu księgi wieczystej:

 • złożenie wniosku w formie papierowej w sądzie wieczystoksięgowym;
 • złożenie wniosku online przy wykorzystaniu strony Ministerstwa Sprawiedliwości i wybraniu usługi Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.


Cena za wydanie dokumentu zależy od jego rodzaju oraz wybranej opcji – wyboru dokumentu do samodzielnego wydruku czy uzyskania dokumentu opatrzonego pieczęciami listownie na wskazany adres.

Istotne, że uzyskanie dokumentu do samodzielnego wydruku – z zasady tańsze – ma moc dokumentu urzędowego.

Skontaktuj się z nami, a my
zajmiemy się resztą!

Kancelaria Frączek