Artykuł mec. Łukasza Frączka nt. zadań syndyka w upadłości konsumenckiej

Na łamach portalu prawo.pl adwokat Łukasz Frączek omawia specyfikę pracy i zadania syndyka w
toku upadłości konsumenckiej.
Mec. Frączek, powołując się na art. 2 Prawa upadłościowego, podkreśla że cele postępowania – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu oraz umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego, można ze sobą połączyć, realizując właściwie zadania przypisane do poszczególnych organów postępowania. W artykule, mec. Frączek analizuje zagadnienia związane:

  • kierowaniem postępowaniem upadłościowym przez syndyka;
  • działaniami syndyka w toku upadłości konsumenckiej;
  • bezskutecznością czynności w stosunku do masy upadłości;

oraz wyzwania i postrzeganie pracy syndyka. Zachęcamy do lektury artykułu „Rola syndyka w upadłości konsumenckiej nie taka prosta”.