Analiza prawna

Dogłębna analiza sytuacji pod kątem prawnym

Analiza prawna to bardziej rozbudowana forma porady prawnej. Jej kluczowym elementem jest zebranie odpowiednich danych, a następnie ich dogłębna analiza w kontekście obowiązujących przepisów. Kancelaria Frączek przygotowuje analizy prawne w formie dokumentu, w którym na początku formułujemy problem stawiany przez klienta, następnie opisujemy krótko stan faktyczny, by przejść do analizy zagadnienia w kontekście obowiązujących przepisów.

Ostatnim i najważniejszym elementem dokumentu są wnioski stanowiące odpowiedź na przedstawiony przez klienta problem. Forma dokumentu pozwala zlecającemu na bezpieczne podjęcie dalszych działań prawnych w obrębie interesującego tematu.

Najczęściej wykonywane w Kancelarii Frączek analizy to:
  • opinie prawne, w których ustalamy jaki jest stan faktyczny i prawny danej nieruchomości bądź sytuacji w której znalazł się nasz klient.
  • analizy umów, w których komentujemy poszczególne zapisy, proponujemy zmiany oraz wskazujemy konsekwencje prawne poszczególnych zapisów.
  • analizu due diligence czyli kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa
  • analiza pod kątem restrukturyzacji lub upadłości dla firm borykających się z problemem niewypłacalności.

    Jeśli przymierzacie się Państwo do podjęcia ważnych decyzji związanych z prowadzoną działalnością, zachęcamy do dogłębnego przeanalizowania sytuacji pod kątem prawnym, tak podjęte kroki były odpowiedzialne i służyły Państwa interesom. Zapraszamy do współpracy.