Nieruchomości i inwestycje

Nieruchomości

Sformalizowanie obrotu nieruchomościami, cały szereg instytucji i przepisów regulujących status nieruchomości oraz skomplikowanie procedur związanych z wykorzystaniem gruntów i budynków stanowią nie lada wyzwanie nie tylko dla laika.

Kancelaria zajmuje się badaniem i szeroko pojętym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Prowadzi postępowania:

  • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • o zasiedzenie,
  • o ochronę własności, eksmisję, wydanie,
  • o ochronę posiadania,
  • o ochronę służebności gruntowych, zniesienie służebności gruntowych,
  • o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do właścicieli, użytkowników, posiadaczy, jak również innych osób których sprawy związane są z nieruchomościami.

Nieruchomości mogą powodować spore problemy prawne, od uwidocznienia tej samej nieruchomości w dwóch księgach wieczystych, przez niezgodność przebiegu granic czy brak uregulowanego dojazdu do posesji, po konflikty współwłaścicieli nieruchomości.

Wiele ksiąg wieczystych zawiera nieaktualny stan prawny, a do aktualizacji niezbędne jest podjęcie pewnych czynności. Tu ze sprawami nieruchomości nierozerwalnie wiąże się dziedziczenie i sprawy związane z nabyciem i działem spadku. We wszystkich tych sprawach kancelaria służy fachową pomocą.

Kancelaria świadczy również usługi dla wspólnot mieszkaniowych, których status i działalność powodują wiele praktycznych problemów prawnych.

Inwestycje

Ściśle powiązany z tematyką nieruchomości jest proces inwestycyjny. Kancelaria doradza zarówno inwestorom, jak również podmiotom z branży budowlanej. Analizuje i pomaga tworzyć umowy o wykonanie inwestycji, świadczy pomoc prawną dla uczestników procesu budowlanego. W kręgu zainteresowań kancelarii są zarówno proste umowy o dzieło, o roboty budowlane i problemy z nimi związane, jak też duże inwestycje prowadzone na podstawie ustaw szczególnych (np. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Skontaktuj się

Adres: ul. Zawiszy Czarnego 5M, 44-100 Gliwice

Tel.: +48 32 235 20 16
Fax: +48 32 707 10 03
Kom: +48 696 069 348
Kom: +48 690 494 963

Email: kontakt@kancelaria-fraczek.pl
Email: adwokat@kancelaria-fraczek.pl